Τεχνολογία αιχμής στην πρώτη γραμμή της προστασίας εγκαταστάσεων, ελέγχου πρόσβασης ανθρώπων και οχημάτων, προστασία από τρομοκρατικά χτυπήματα και κάθε είδους βανδαλισμού.

Για περισσότερα από 30 χρόνια η BGI κατασκευάζει και διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις οριοθέτησης και περιμετρικής υψηλής ασφάλειας εγκαταστάσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παγκοσμίως.

Αεροδρόμια, λιμάνια, κυβερνητικά κτίρια και κρίσιμες υποδομές, κρατικές υπηρεσίες φύλαξης και διέλευσης συνόρων, πρεσβείες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες και άλλες ιδιωτικές εγκαταστάσεις, επιλέγουν την BGI για την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της.

  • Κύριος Εργολάβος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας
  • Λύσεις για Προστασία Κρίσιμων Εγκαταστάσεων
  • Προσαρμογή σε Εξελισσόμενες Απειλές
  • Παγκόσμια Συμβουλευτική και Υποστηρικτική Ομάδα

Contact info
BGI EUROPE

Important dates

Registrations for the 15th Panhellenic Congress of Nuclear medicine are open.
The starting date of the 15th Panhellenic Congress of Nuclear Medicine is 27th May 2021.
The closing date is 30th May 2021.