1η ΗΜΕΡΑ: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & CEO SUMMIT

Αίθουσα Μακεδονία: Ολομέλεια & CEO Summit & Law Tech Summit

Αίθουσα Μυκήνες: Law Tech Summit

Ψηφιακά και με φυσική παρουσία (first come first served) εφόσον λάβετε QR code.

Important dates

Registrations for the 15th Panhellenic Congress of Nuclear medicine are open.
The starting date of the 15th Panhellenic Congress of Nuclear Medicine is 27th May 2021.
The closing date is 30th May 2021.