11o Συνέδριο Security Project 2024

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.0 – Ο Δρόμος προς το Μέλλον

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 – Wyndham Grand Athens

Tο μοναδικό event στην Ελλάδα, αμιγώς για τη φυσική Ασφάλεια, ανέδειξε τον δρόμο προς το μέλλον του κλάδου, με πυλώνες τους σύγχρονους επαγγελματίες και τις προηγμένες τεχνολογίες.

Ο τομέας της Ασφάλειας βρίσκεται σε μια διαρκή εξελικτική πορεία, ως συνέπεια πολλών και σημαντικών αλλαγών που συμβαίνουν στο νέο περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα. Νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και υλοποιούμε τις στρατηγικές ασφάλειας εγκαταστάσεων. Τα όρια μεταξύ φυσικού και ψηφιακού κόσμου συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο. Οι επαγγελματίες στο κλάδο της ασφάλειας, απαιτείται να αποκτήσουν αναβαθμισμένες δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν στο σημαντικό ρόλο τους ενώ οι εταιρίες του κλάδου θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα!

Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή, να υποστηρίξουμε ότι εισερχόμαστε σταδιακά σε μια νέα φάση στο κλάδο της ασφάλειας, την οποία τολμούμε να αποκαλέσουμε ως “Security 4.0” συσχετίζοντας αυτή την ορολογία με το “Industry 4.0” ή αλλιώς τη λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
Ως έννοια το Industry 4.0 αποτύπωσε τον απόλυτο εκσυγχρονισμό των δομών παραγωγής, υπηρεσιών και διαδικασιών, αξιοποιώντας το σύνολο των νέων προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών που επιφέρουν μια επανάσταση στο τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των δημόσιων οργανισμών και των κοινωνιών γενικότερα.

Αντίστοιχα λοιπόν και στον τομέα της Ασφάλειας, επιχειρείται το “πάντρεμα” του φυσικού και ψηφιακού κόσμου, η διασύνδεση δηλαδή των συστημάτων, των ολοκληρωμένων λύσεων, των διαδικασιών και φυσικά των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και λήψης αποφάσεων, με πυλώνες τις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και μια νέα ολιστική προσέγγιση με βάση τη πρόληψη για τη διαχείριση των κινδύνων.

Οι Διευθυντές Ασφάλειας και οι Υπεύθυνοι Έργων Φύλαξης Εγκαταστάσεων, το στελεχιακό δυναμικό και το προσωπικό βάσης των ΙΕΠΥΑ, οι Επαγγελματίες Τεχνικοί Εγκατάστασης Συστημάτων και όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά των τεχνολογιών, των έργων και των λύσεων, θα πρέπει σήμερα να υιοθετήσουν μια νέα κουλτούρα, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις των καιρών και να αναπτύξουν αναβαθμισμένες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες!

Το Security Project το μοναδικό event στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στα θέματα Ασφάλειας και αποτελεί το σημείο αναφοράς και τόπο συνάντησης για όλους αυτούς τους επαγγελματίες του κλάδου, ανέδειξε φέτος τον οδικό χάρτη προς το Security 4.0, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σήμερα για τις εταιρίες του κλάδου, αλλά και τους Υπευθύνους Ασφάλειας των επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των καθέτων αγορών.

Με επαγγελματική προσέγγιση, αλλά και επιστημονικόερευνητικό ενδιαφέρον, το 11ο Security Project κάλυψε για ακόμα μια χρονιά ένα διευρυμένο και σύγχρονο περιεχόμενο σε δυο θεματικές ενότητες!

Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Success Stories εφαρμογής Τεχνολογιών και Στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί, αλλά και γενικότερα η κοινωνία, αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές αναδυόμενες προκλήσεις για την ασφάλεια, μεταξύ των οποίων τα ιδιαίτερα αυξημένα περιστατικά βίας και άλλες παράνομες ενέργειες, που απειλούν τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές, τις περιουσίες και φυσικά τους ανθρώπους.  Οι πολλαπλές μορφές εγκληματικότητας και η ποσοτική αύξηση των απειλών οδηγούν στην ανάγκη για καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων και την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων για την ασφάλεια με βάση την πρόληψη.

Υπό αυτό το πρίσμα, ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, παρουσίασαν με ρεαλιστικό τρόπο στις μεθοδολογίες, τις βέλτιστες πρακτικές και τις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγική ασφάλειας. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν oi τις εξελίξεις στον κλάδο της ασφάλειας στη χώρα μας καθώς και παρουσιάστηκαν επιτυχημένα έργα που ενισχύουν την ικανότητα των οργανισμών, να προβλέπουν, να προετοιμάζονται και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της εποχής.

Από τα Κέντρα Λήψης Σημάτων … στους Κεντρικούς Σταθμούς Επιχειρήσεων Ασφάλειας
Οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες, οι τεχνολογικές υποδομές και συνεργασίες

Το πεδίο της φυσικής ασφάλειας εξελίσσεται ταχέως, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους ιδιώτες. Κομβικό ρόλο στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ασφάλειας, έχουν οι εταιρίες που παραδοσιακά ονομάζουμε Κέντρα Λήψης Σημάτων Συναγερμού. Η τεχνολογική εξέλιξη και οι αυξημένες απαιτήσεις για ασφάλεια έχουν όμως αναβαθμίσει τον ρόλο των ΚΛΣ σε μέγιστο βαθμό, κάτι που επιτρέπει τα ΚΛΣ να μετεξελιχθούν σε Κεντρικούς Σταθμούς Επιχειρήσεων Ασφάλειας διευρύνοντας το πεδίο των προσφερόμενων υπηρεσιών και των δυνατοτήτων του.

Ποιες είναι οι καινοτομίες που μπορούν να προσφέρουν οι σύγχρονοι Κεντρικοί Σταθμοί; Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών; Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η βέλτιστη συνεργασία με τους επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφάλειας ;

Σε αυτά και πολλά άλλα θέματα εστίασε η θεματική ενότητα Security Technology Day που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία και τη συμμετοχή του  Συνδέσμου Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος (ΣΑΕΕΣΑΕ)

Έκθεση Χορηγών Εταιριών​

Όπως κάθε χρόνο, στα πλαίσια του  Security Project 2024, πραγματοποιήθηκε παράλληλη έκθεση των εταιριών που συμμετείχαν ως χορηγοί, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων για την  ασφάλεια, προκειμένου να συναντηθούν με τα στελέχη τους και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες τους και γενικότερα για όλες τις εξελίξεις στο χώρο.

Ποιοι και γιατί συμμετέχουν στο Security Project!

Κάθε χρόνο, το Συνέδριο Security Project, απευθύνεται και το παρακολουθούν εκατοντάδες στελέχη από τη μεγάλη κοινότητα των επαγγελματιών του τομέα της Φυσικής Ασφάλειας από όλη την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα και φέτος, θα συμμετέχουν ως επισκέπτες στο συνέδριο  :

  • Διευθυντές και Στελέχη in-house Τμημάτων Ασφάλειας από μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς *
  • Στελέχη και Προσωπικό των Ι.Ε.Π.ΥΑ 
  • Επαγγελματίες Εγκαταστάτες Συστημάτων Ασφάλειας και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Υλοποίηση Τεχνολογικών Έργων
  • Στελέχη και Προσωπικό Σωμάτων Ασφάλειας
  • ΑκαδημαϊκοίΕπιστήμονες, Ερευνητές, Σύμβουλοι Εκπαιδευτές, Φοιτητές και Ιδιώτες με ευρύτερο ενδιαφέρον για το χώρο της Ασφάλειας

(*Τραπεζικοί οργανισμοί, Βιομηχανίες και Μονάδες παραγωγής, Τουριστικές μονάδες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Νοσοκομεία,  Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, Αεροδρόμια & Λιμάνια, Εταιρίες Logistics, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ναυτιλιακές, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνικές Εταιρίες,  Πρεσβείες, Εταιρίες παροχής υπηρεσιών, κ.α)

Οι επισκέπτες του Συνεδρίου είχαν μεταξύ άλλων την ευκαιρία :

  • Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και τις νεότερες εξελίξεις γύρω από τα θέματα ασφάλειας.
  • Να γνωρίσουν λύσεις και υπηρεσίες και να συναντήσουν στελέχη εταιριών της αγοράς του κλάδου της ασφάλειας στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
  • Να δικτυωθούν με συναδέλφους και επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο του Security & Safety και να ανταλλάξουμε απόψεις, εμπειρίες και τεχνογνωσία.

Υπό την Αιγίδα του

Με την Αιγίδα του Επιστημονικού Φορέα

Με την τιμητική υποστήριξη​

Το Event που εμπιστεύεται και συμμετέχει η αγορά και ο τομέας του security στην Ελλάδα!

Κάθε διοργάνωση του Security Project, έχει την υποστήριξη σημαντικών φορέων και οργανισμών, ενώ διακρίνεται για τη συμμετοχή πολλών και σημαντικών εταιριών από τον κλάδο των υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών συστημάτων, των ολοκληρωμένων λύσεων και των έργων για την ασφάλεια, που συμμετέχουν στον εκθεσιακό τομέα και συμβάλουν στο περιεχόμενο του συνεδρίου, στο πλαίσιο της ολομέλειας. 

Με πυλώνες την ποιότητα, την καινοτομία και την υψηλή απήχηση, το συνέδριο Security Project αποτελεί το σημείο αναφοράς στο χώρο των συνεδριακών εκδηλώσεων για την Ασφάλεια.

Η ομάδα του Περιοδικού Security Manager και της Smart Press με σταθερές αξίες την αξιοπιστία, την εγκυρότητα στην ανάδειξη των θεμάτων ασφάλειας, την αναγνώριση, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του χώρου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια εκδήλωσή με τη μέγιστη επιδραστικότητα που φιλοδοξεί να αποτελέσει γιορτή για το κλάδο και τους ανθρώπους του.

Τα έντυπα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας  για την Ασφάλεια της Smart Press είναι:

Security Manager
IT Professional Security