• Ο Μετασχηματισμός της Ασφάλειας στη νέα εποχή !

  • H κορυφαία συνάντηση των επαγγελματιών και ειδικών της Ασφάλειας 

  • Το ετήσιο ραντεβού της αγοράς του Security  

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η έννοια της Ασφάλειας επαναπροσδιορίζεται και όλες οι πτυχές που την ακολουθούν μετασχηματίζονται, διαμορφώνοντας ένα νέο πεδίο εξελίξεων που αναδείξαμε μέσα από το 9ο Συνέδριο Security Project 2022, το οποίο επέστρεψε στις 18 Μαρτίου, με φυσική συμμετοχή στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα και παράλληλη online μετάδοση, στα πλαίσια ενός υβριδικό μοντέλου 

Η κορυφαία συνάντηση στην Ελλάδα, των ειδικών και επαγγελματιών του τομέα της φυσικής ασφάλειας– που διοργάνωσε για ακόμα μια φορά η Smart Press και το περιοδικό Security Manager – ήρθε να αποτυπώσει όλες τις αλλαγές που συντελούνται σήμερα στη διαχείριση των ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων για την προστασία των υποδομών και εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων και των οργανισμών, προσεγγίζοντας παράλληλα σημαντικά θέματα όπως είναι η πρόληψη και η βαθιά κατανόηση των κινδύνων μέσα από την εκπαίδευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής για την ανθρώπινη ζωή, με πυλώνα το Safety & Security Awareness. 

Στη φετινή διοργάνωση είδαμε μεταξύ άλλων πως η Ασφάλεια μπορεί να μετασχηματιστεί:

  • Από απλά μέτρα προστασίας και κανονισμούς , στη δημιουργία κουλτούρας και ευαισθητοποίησης, προσεγγίζοντας ολιστικά τα θέματα ασφάλειας μέσα στους οργανισμούς.
  • Από απλή εγκατάσταση μεμονωμένων προϊόντων, στην υλοποίηση  ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας και έργα με τεχνολογίες αιχμής που προσφέρουν το μέγιστο επίπεδο προστασίας και δένουν αρμονικά με το σύνολο των κτιριακών υποδομών, κάνοντας πράξη την ενοποίηση εφαρμογών. 
  • Από κόστος και δαπάνη για τις επιχειρήσεις, σε παράγοντα ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της απόδοσης επένδυσης και της βιώσιμης ανάπτυξης τους.
  • Από περιστασιακή απασχόληση, σε ευκαιρία καριέρας με προοπτική που θα οδηγήσει σε καλύτερες υπηρεσίες και αναβάθμιση του κλάδου.

Στο συνέδριο, συζητήσαμε επίσης για τις βέλτιστες πρακτικές ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών και λύσεων για την ασφάλεια μέσα από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στο χώρο και την ενημέρωση των τελικών πελατών για τη διαμόρφωση των ιδανικών κριτηρίων επιλογών τους. 

Μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις επικεντρωθήκαμε ταυτόχρονα στο πως η ασφάλεια μέσα από τα τεχνολογικά έργα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, μπορεί να εναρμονιστεί με τους επιχειρηματικούς στόχους των οργανισμών, αλλά και τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας ευρύτερα, προστατεύοντας τους ανθρώπους, τα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα τους. 

Το 9ο Συνέδριο Security Project 2022 διακρίθηκε όπως κάθε χρόνο σε δύο θεματικές μεγάλες ενότητες που διοργανώθηκαν σε δυο παράλληλες ολομέλειες

Αίθουσα Μακεδονία

Η αξία της καινοτομίας στο Safety & Security 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, διοργανώθηκαν παρουσιάσεις και συζητήσεις, με τη συμμετοχή επιστημόνων, ειδικών και στελεχών της αγοράς του τομέα ασφάλειας, που ανέδειξαν τις προκλήσεις και το σημερινό περιβάλλον των κινδύνων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, οι κρίσιμες υποδομές, αλλά και ευρύτερα η κοινωνία και οι πολίτες. Αναλύσαμε τις εξελίξεις σχετικά με τις νέες τάσεις των απειλών και κάθε μορφής εγκληματικότητας και παρουσιάσαμε βέλτιστες πρακτικές, νέες τεχνολογίες, καινοτόμες στρατηγικές, προοπτικές και ουσιαστικές προτάσεις, για την οικοδόμηση συνθηκών ασφάλειας και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, εστιάζοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. 

Αίθουσα Μυκήνες 

Η επίδραση των ψηφιακών τεχνολογιών στη Φυσική Ασφάλεια

Στη διάρκεια του προγράμματος της ενότητας που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στις τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την ασφάλεια, επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς εστίασαν σε λύσεις και εφαρμογές των συστημάτων ασφάλειας που υιοθετούν τις σύγχρονες τάσεις, όπως είναι το ΑΙ, το IoT, το Cloud, η ασύρματη τεχνολογία και η υβριδική προσέγγιση. Είδαμε ακόμα πως οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αναβαθμίσει σε εξαιρετικό επίπεδο τις δυνατότητες ανάλυσης των εικόνων στα συστήματα βίντεο-επιτήρησης και πως επιτρέπουν την υλοποίηση custom εφαρμογών που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης και του κάθε οργανισμού, καθώς επίσης και πως η ενοποίηση λύσεων υποστηρίζει τη κεντρική διαχείριση όλων των κτιριακών υποδομών στα πλαίσια των έξυπνων κτιρίων.