Το 8o  Συνέδριο Security Project – που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την εταιρία Smart Press και το περιοδικό Security Manager  –  και αποτελεί το κορυφαίο στην Ελλάδα συνεδριακό event για το Μanagement, τις Υπηρεσίες, τα Συστήματα και τις Τεχνολογίες για την Ασφάλεια, πραγματοποιήθηκε online στις 18 και 19 Μαρτίου με μεγάλη επιτυχία!

Το Security Project  – που έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια ως η μεγάλη ετήσια συνάντηση των ειδικών και επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας – μεταδόθηκε φέτος online και ΔΩΡΕΑΝ μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας live streaming, από το κανάλι youtube και τα social media του Security Manager φέρνοντας κοντά τον κόσμο της Ασφάλειας, σε ένα  ακόμα μεγαλύτερο κοινό χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς , αξιοποιώντας  την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την μεγάλη απήχηση των επιτυχημένων συνεδρίων της Smartpress σε Ελλάδα και Κύπρο. 


Δημιουργούμε Σήμερα, το Ασφαλές Περιβάλλον του Αύριο !

Με κεντρικό τίτλο “Δημιουργούμε Σήμερα, το Ασφαλές Περιβάλλον του Αύριο” το Security Project 2021 ανέδειξε τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τις τεχνολογίες  και τις ολοκληρωμένες λύσεις που αναπτύσσονται για την ασφάλεια και προστασία των εγκαταστάσεων, των υποδομών και των φυσικών προσώπων, με γνώμονα την μελλοντική τους βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και υψηλή απόδοση.

Μέσα από τις εισηγήσεις των ειδικών διαπιστώσαμε ότι στο σημερινό περιβάλλον, οι κίνδυνοι και οι απειλές, εξελίσσονται ποιοτικά και αυξάνονται ποσοτικά, για αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζουμε πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων με  μακρόπνοο σχεδιασμό και να αξιοποιούμε σύγχρονα  τεχνολογικά εργαλεία με μελλοντικό ορίζοντα αποτελεσματικότητας.

Πολλοί εισηγητές τόνισαν ότι στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, στις κρίσιμες υποδομές, στο οικιακό και ιδιωτικό μας περιβάλλον, αλλά και στη κοινωνία ευρύτερα, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα Security & Safety, με επίκεντρο την  πρόληψη, την βαθιά κατανόηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών του σήμερα και των δυνητικών κινδύνων του αύριο.

Στο συνέδριο Security Project 2021 παρουσιάστηκαν όλες εκείνες οι πτυχές μιας “futureproof” προσέγγισης για την ασφάλεια με πυλώνες όπως πάντα τις δύο θεματικές ημερίδες :

1η ημέρα – Πέμπτη 18 Μαρτίου – Security Manager Forum και 2η ημέρα – Παρασκευή 19 Μαρτίου –  Security Technology Day

1η ημέρα – Πέμπτη 18 Μαρτίου –

Α Future-Proof Security & Safety Strategy  

Κατά την 1η ημέρα του Συνεδρίου διοργανώθηκαν παρουσιάσεις και συζητήσεις με τη συμμετοχή επιστημόνων και ειδικών στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ασφάλειας,  που ανέδειξαν τις σύγχρονες προκλήσεις στο τομέα του Security & Safety που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι εθνικές υποδομές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κάθε μεγέθους και κατηγορίας, αλλά και ευρύτερα οι πολίτες και η κοινωνία. Συγκεκριμένα, έγιναν αναλύσεις για τις εξελίξεις σχετικά με τις νέες μορφές απειλών,  που σχετίζονται με την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό, το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και τη μικρή και μεσαία εγκληματικότητα στο πλαίσιο μιας αντεγκληματικής πολιτικής με βλέμμα προς το μέλλον. Επιπρόσθετα,  παρουσιάστηκαν προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, πρακτικές και μέθοδοι με βάση τις οποίες μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Επίσης έγιναν σημαντικές αναφορές στους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης των φυσικών καταστροφών με βάση την Πολιτική Προστασία, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις για την Πυρασφάλεια και φυσικά την Ασφάλεια Εγκαταστάσεων.

2η ημέρα – Παρασκευή 19 Μαρτίου –

Τεχνολογικές Λύσεις  για Έργα Ασφάλειας με Διαχρονική Αξία

Στη διάρκεια του προγράμματος της 2ης ημέρας του συνεδρίου, επαγγελματίες και στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσίασανς σύγχρονες εξελίξεις στο τομέα των τεχνολογιών που αναπτύσσονται για την ασφάλεια, εστιάζοντας σε λύσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των έργων καθώς και την προσαρμοστικότητα τους στις τωρινές αλλά κυρίως στις μελλοντικές απαιτήσεις που θα προκύψουν.
Με επίκεντρο τις λύσεις βίντεο – επιτήρησης, συστημάτων συναγερμού, ελέγχου πρόσβασης, περιμετρικής προστασίας και πυρανίχνευσης και συνδυασμούς όλων αυτών στο πλαίσιο του Integration, της κεντρικής διαχείρισης και των έξυπνων αυτοματισμών, ενημερωθήκαμε μεταξύ άλλων, για το πώς επηρεάζονται τα έργα και οι εγκαταστάτες των συστημάτων ασφάλειας, από το Artificial Intelligence, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού, τη τεχνολογία cloud και τις απαιτήσεις για Cyber Security

Ποιοι το Παρακολούθησαν

Κάθε χρόνο, το Συνέδριο Securiy Project, απευθύνεται και το παρακολουθούν εκατοντάδες στελέχη από τη μεγάλη κοινότητα των επαγγελματιών του τομέα της Φυσικής Ασφάλειας από όλη την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα και φέτος, παρακολούθησαν το συνέδριο  :

  • Διευθυντές και Στελέχη in-house Τμημάτων Ασφάλειας από μεγάλες Iδιωτικές Eπιχειρήσεις* και Δημόσιους Οργανισμούς *
  • Στελέχη και Προσωπικό των Ι.Ε.Π.ΥΑ 
  • Επαγγελματίες Εγκαταστάτες Συστημάτων Ασφάλειας και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Υλοποίηση Τεχνολογικών Έργων
  • Στελέχη και Προσωπικό Σωμάτων Ασφάλειας
  • ΑκαδημαϊκοίΕπιστήμονες, Ερευνητές, Σύμβουλοι Εκπαιδευτές, Φοιτητές και Ιδιώτες με ευρύτερο ενδιαφέρον για το χώρο της Ασφάλειας

(*Τραπεζικοί οργανισμοί, Βιομηχανίες και Μονάδες παραγωγής, Ξενοδοχεία, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Νοσοκομεία,  Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, Αεροδρόμια & Λιμάνια, Εταιρίες Logistics, Εταιρίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνικές Εταιρίες,  Πρεσβείες, Εταιρίες παροχής υπηρεσιών, κ.α)


Το συνεδριακό Event που εμπιστεύεται και συμμετέχει η αγορά και ο τομέας του security στην Ελλάδα

Σε κάθε διοργάνωση του Συνεδρίου Security Project, σημαντικοί φορείς, οργανισμοί και κυρίως πολλές ιδιωτικές εταιρίες από την αγορά των υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών συστημάτων και των ολοκληρωμένων λύσεων για την ασφάλεια, υποστηρίζουν το συνέδριο ως χορηγοί και συμμετέχουν ενεργά, συμβάλλοντας στο περιεχόμενο του
Οι έννοιες ποιότητα και καινοτομία είναι εδώ και πολλά χρόνια βαθιά ριζωμένες στο DNA του Συνεδρίου Security Project και φυσικά του Περιοδικού Security Manager. Παραμένοντας σταθερά προσηλωμένοι στην ανάδειξη των θεμάτων ασφάλειας, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και κυρίως με τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση και επιρροή στο συγκεκριμένο χώρο, η Smart Press και η ομάδα διοργάνωσης του συνεδρίου και έκδοσης του περιοδικού, έχουν πετύχει οι δυο αυτές οντότητες να αποτελούν τα σημεία αναφοράς για τον τομέα του Security στην Ελλάδα, κερδίζοντας την αναγνώριση, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του κλάδου και ευρύτερα της αγοράς του τομέα της ασφάλειας.

Με την Αιγίδα του Επιστημονικού Φορέα

Με την τιμητική υποστήριξη

Τα συνέδρια που διοργανώνει στην Ελλάδα η Smart Press σε ετήσια βάση είναι:

Security Project
Infocom Security
Hotel Tech
Infocom World Conference
Mobile Connected World
E-business & Social Media

Τα έντυπα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας  για την Ασφάλεια της Smart Press είναι:

Security Manager
IT Professional Security