Αίθουσα ΦΛΩΡΙΝΑ – 1η ΗΜΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΛ-1 12:30-13:00 Αναγνώριση Προσώπων – Στοχευμένη αναγνώριση υπόπτων σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας Νίκος Καλαφάτης, Cubitech CEO και Αργύρης Τριχόπουλος, Cubitech Account Manager Από την εταιρεία