1η ημέρα – 18 Μαρτίου – Security Manager Forum

2η ημέρα – 19 Μαρτίου – Security Technology Day