Ευστάθιος Β. Κουτσιμπέλας
CEO Egt Ltd,
Διευθυντικό Στέλεχος Ασφαλείας                 

Θέμα ομιλίας: Easy Guard Tour – Ολιστική πλατφόρμα διασφάλισης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

      Ο Ευστάθιος Β. Κουτσιμπέλας είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και δραστηριοποιείται στο τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας επί 20 χρόνια. Είναι CEO της EGT ltd η οποία έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει μια καινοτόμο φορητή ηλεκτρονική συσκευή χειρός για την ανίχνευση, καταγραφή και αποστολή δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS/3G.

      Παράλληλα έχει αναπτύξει μία καινοτόμο υπηρεσία προστιθέμενης αξίας η οποία  διαχειρίζεται, ελέγχει και επιβεβαιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες περιοδικών και επαναλαμβανόμενων προσωπικών δράσεων, με συνδυασμό  ειδικών εφαρμογών και συσκευών (www.easyguardtour.com).

      Η πλατφόρμα EGT αποτελεί ένα πολύ-εργαλείο στα χέρια των υπεύθυνων του χώρου της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με τη χρήση της οποίας  γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκεται ο κάθε πελάτης, ποια ή ποιες υπηρεσίες παρέχονται σε αυτόν, πόσα σημεία ελέγχου και που είναι αυτά, πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι απασχολούνται σε κάθε πελάτη, τι διαδικασίες υπάρχουν για κάθε πελάτη, πότε και τι περιπολίες έγιναν, τι αποτελέσματα είχε ο έλεγχος του επόπτη κλπ. σε πραγματικό χρόνο.

      Η απόκτηση της πλατφόρμας EGT εκτός του ότι αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο λήψης αποφάσεων και μείωσης του διαχειριστικού κόστους, προσθέτει νέες δυνατότητες και νέα προϊόντα στο κατάλογο υπηρεσιών της κάθε εταιρείας που θα την χρησιμοποιήσει με αποτέλεσμα  η χρήση της πλατφόρμας EGT  να αποτελεί πηγή εσόδων για τις εταιρείες που τη χρησιμοποιούν και όχι μια δαπάνη η οποία επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος κάθε εταιρείας.

      Τόσο η καινοτόμος υπηρεσία προστιθέμενης αξίας  όσο και η καινοτόμος φορητή ηλεκτρονική συσκευή χειρός είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες στη χώρα μας και ο συνδυασμός ολοκληρωμένης πρότασης με software και hardware τις κάνει μοναδικές στην αγορά. (www.egt.site)