Παρασκευάς Βερώνης – Security & Safety Consultant, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ, Μέλος Επιστημονικού Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος

 Ο Παρασκευάς Βερώνης είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Security/Safety Consultant με 33 χρόνια προϋπηρεσία και εξειδίκευση. Μέλος του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων από Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). Εκπαιδευτής Τεχνικών Ασφάλειας και Υγιεινής ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Υπουργείου Εργασίας. Επιθεωρητής Ασφάλειας-Πυρασφάλειας κτιρίων και Επιθεωρητής Ασφάλειας –Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου. Μέλος του Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας(ΣΤΑΕ), με ενεργή δράση και συμμετοχή. Μελέτησε και συνέταξε τον Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλματος ΤΑ. Διατέλεσε για περισσότερα από 20 έτη Μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών(ΕΕΤ). Έχει συνολικά πάνω από 25 έτη εμπειρίας ως Security και Safety manager διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Από το 2005 μελέτησε και εφάρμοσε πρώτος για τον Ελλαδικό χώρο τις διπλές ηλεκτρονικές θύρες ασφαλείας και αποτροπής ληστειών στο Πιστωτικό Ίδρυμα που εργαζόταν ως Security & Safety Manager, που στην συνέχεια και ένεκα της αποτελεσματικότητας και αποτρεπτικότητας τους εντάχθηκαν στην ΥΑ 3015/23-03-2009 ως ένα από τα ελάχιστα υποχρεωτικά μέτρα ασφάλειας για όλα τα καταστήματα των Τραπεζών στην χώρα μας. Έχει συντάξει πλήθος Μελετών Τρωτότητας, Κανονισμών & Διαδικασιών Ασφάλειας/Security καθώς και πλήθος Γραπτών Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας/Safety. Σε όλη την επαγγελματική του διαδρομή διαχειρίστηκε το Safety & το Security ως « Δύο Κρίκους της ίδιας Αλυσίδας ελαχιστοποιώντας όλους τους σχετικούς κινδύνους. Είναι εκπαιδευτής σε διάφορα ΚΕΚ και ΙΕΚ σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων. Έχε μελετήσει, καταγράψει και δημοσιεύσει σειρά σχετικών άρθρων Security & Safety σε έγκυρα περιοδικά του επαγγελματικού του χώρου. Συμμετέχει ως εισηγητής σε διάφορα Συνέδρια και επαγγελματικές Ημερίδες που είναι δημοσιευμένα και στο Internet. Η διά βίου Εκπαίδευση είναι ενστερνισμένη αρχή του. Σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία και προϋπηρεσία υπηρέτησε και διαχειρίστηκε το Security και το Safety ως δύο κρίκους της ίδια αλυσίδας