Πλοίαρχος (Μ) Σπυρίδων Παπαγεωργίου ΠΝ – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Ε6 (Δνση Κυβερνοάμυνας)

Ο Πλοίαρχος (Μ) Σπυρίδων Παπαγεωργίου ΠΝ υπηρετεί στη Διεύθυνση Ε6 (Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας) του ΓΕΕΘΑ ως Διευθυντής. Είναι απόφοιτος της ΣΠΗ/Υ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το οποίο έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και στην κυβερνοάμυνα. Έχει λάβει πιστοποιήσεις GIAC (Global Information Assurance Certification) στα αντικείμενα: Incident Handling, Reversing Malware, Web Application Penetration Tester, Network Penetration Tester, Firewall Analysis και Forensics. Διδάσκει, ως επισκέπτης καθηγητής, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τα μαθήματα “Ψηφιακή σήμανση σε Windows λειτουργικά” και “Έλεγχος Διείσδυσης (Penetration testing)”. Επίσης, διοργανώνει και διδάσκει στο Βασικό και Προκεχωρημένο σχολείο Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ τα αντικείμενα της Ασφάλειας και Διαχείρισης Συμβάντων Λειτουργικών Συστημάτων, καθώς και του “Ελέγχου Διείσδυσης (Pentration testing)”. Έχει σημαντική εμπειρία στη συμμετοχή αλλά και στη διοργάνωση ασκήσεων κυβερνοάμυνας. Συμμετέχει από το 2009 στην άσκηση κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ “Cyber Coalition” και από το 2014 συμμετέχει ως μέλος της κόκκινης ομάδας της μεγάλης κλίμακας Άσκησης Κυβερνοάμυνας “Locked Shields”. Επίσης, συμμετείχε το 2016 και στην άσκηση κυβερνοάμυνας “Crossed Swords” που διοργανώνει στο Κέντρο Αριστείας για την Κυβερνοάμυνα στην Εσθονία. Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση της ετήσιας Εθνικής Άσκησης Κυβερνοάμυνας “ΠΑΝΟΠΤΗΣ”. Eίναι τακτικός ομιλητής σε θέματα κυβερνοάμυνας στη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ) και στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου ( ΑΔΙΣΠΟ).