Εφαρμογές Drones – Μια μεγάλη ευκαιρία για νέες υπηρεσίες τεχνολογίας στην ασφάλεια και προστασία

Μελέτες και σχεδιασμοί συστημάτων ασφάλειας Η χρήση των drones στη μελέτη στο σχεδιασμό μέτρων και συστημάτων ασφαλείας, μας δίνει επαρκείς πληροφορίες καθώς και καλύτερες και περισσότερες δυνατότητες αξιολόγησης των φυλασσόμενων στόχων. Οι εναέριες εικόνες και τα video υψηλής ευκρίνειας που παρέχουν τα drones, επιτρέπουν την απεικόνιση από εμφανή σημεία κινδύνων και ενδιαφέροντος, τα οποία από [...]