Σύγχρονες τάσεις στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Στον τομέα των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης εμφανίζονται ενδιαφέρουσες τάσεις με θετικό αντίκτυπο . Η υιοθέτηση αυτών των τάσεων θα επηρεάσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης των υποδομών ελέγχου πρόσβασης. Η  αξιοποίηση των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης γίνεται ολοένα και πιο έντονη, είτε ως αυτόνομες μονάδες, είτε στα πλαίσια ενοποιημένων υποδομών φυσικής ασφάλειας. Οι δυνατότητες των [...]