Στον τομέα των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης εμφανίζονται ενδιαφέρουσες τάσεις με θετικό αντίκτυπο . Η υιοθέτηση αυτών των τάσεων θα επηρεάσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης των υποδομών ελέγχου πρόσβασης.

access61

Η  αξιοποίηση των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης γίνεται ολοένα και πιο έντονη, είτε ως αυτόνομες μονάδες, είτε στα πλαίσια ενοποιημένων υποδομών φυσικής ασφάλειας. Οι δυνατότητες των λύσεων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας, προσφέρουν αποτελεσματικότερη προστασία και μεγαλύτερη ευχρηστία, σε σχέση με τις συμβατικές μηχανικές κλειδαριές. Η συγκεκριμένη αγορά, αρχίζει να εξελίσσεται τεχνολογικά με γρήγορους ρυθμούς και ήδη πολλοί κατασκευαστές έχουν αναδείξει ορισμένες τάσεις που θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια.

  1. Δικτύωση & Ενοποίηση

Πολλά συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δεν λειτουργούν πλέον μόνο αυτόνομα αλλά συνεργάζονται μέσω ενιαίων συστημάτων και με τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας (επιτήρησης, συναγερμού κ.α) αλλά και με άλλες κτιριακές υποδομές, όπως για παράδειγμα τα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως τα BMS (Building Management Systems). Η συνδυασμένη χρήση αυτών των συστημάτων προσφέρει στους διαχειριστές τη δυνατότητα να έχουν στη διάθεση τους περισσότερες πληροφορίες και γενικότερα αναβαθμισμένη λειτουργία συνολικά της πλατφόρμας ασφάλειας, από το επίπεδο διερεύνησης αφού έχει γίνει ένα συμβάν στο επίπεδο της πρόληψης, προλαμβάνοντας μια παραβατική ενέργεια.

  1. Συμβατότητα & Προσαρμογή

Συχνά, όταν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο ένα σύστημα access control δύσκολα κάποιος θα πεισθεί προκειμένου να εγκρίνει ένα οικονομικό κονδύλι για την πλήρη αντικατάσταση αυτού του συστήματος. Το μυστικό σε αυτά τα εγχειρήματα είναι να μπορεί να γίνει μια σταδιακή αντικατάσταση του εξοπλισμού. Αυτό όμως απαιτεί την ύπαρξη συμβατότητας των καινούριων συστημάτων με τα υφιστάμενα. Μέχρι πριν κάποιο καιρό, οι κατασκευαστές στην προσπάθεια τους να δείξουν καινούρια και καινοτόμα συστήματα, δεν έδειχναν ιδιαίτερο βάρος σε αυτήν την ανάγκη. Πλέον όμως, η σχεδίαση των συστημάτων αυτών λαμβάνει υπόψη αυτή την απαίτηση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εκταμίευση  μεγάλων κεφαλαίων κάτι το οποίο διευκολύνει και τους αρμόδιους προκειμένου να εγκρίνουν το έργο.

  1. Security as a service

Μια τάση που φαίνεται ότι κάνει πιο εμφανή την παρουσία της και στον κλάδο των access control, είναι οι λύσεις που βασίζονται περισσότερο στο λογισμικό παρά στο hardware. Μέχρι τώρα το βασικό τους τμήμα ήταν τα διάφορα εξαρτήματα όπως ελεγκτές, καρταναγνώστες και το κεντρικό σύστημα ελέγχου. Το λογισμικό απλώς αποτελούσε το μέσο επικοινωνίας με τον χρήστη. Σήμερα όμως, οι κατασκευαστές στρέφονται όλο και πιο συχνά σε λύσεις software. Δηλαδή, προτείνουν λύσεις που ως πυρήνα έχουν το λογισμικό ανεξάρτητα από το υλικό που χρησιμοποιείται. Το περίφημο security as a service βασίζεται στο λογισμικό και αποτελεί επακόλουθο παρόμοιων εξελίξεων στο χώρο του IT (software as a service) ενώ βρίσκει εφαρμογή και στα access control ως μια λύση που χρησιμοποιεί την υποδομή του παρόχου της υπηρεσίας.

  1. Εξ αποστάσεως έλεγχος

Οι περισσότεροι κατασκευαστές πλέον δίνουν τη δυνατότητα του εξ αποστάσεως ελέγχου των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της φορητότητας των εφαρμογών. Παραμένει φυσικά η δυνατότητα ελέγχου από έναν κεντρικό υπολογιστή, αλλά παράλληλα τόσο οι εγκαταστάτες, όσο και οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης είτε μέσω έξυπνων συσκευών (τηλεφώνων και tablets) από ειδικές εφαρμογές, είτε μέσω απομακρυσμένων υπολογιστών.

  1. Πέραν της ασφάλειας

Ένα βασικό στοιχείο που αυξάνει κατά πολύ την ανταποδοτικότητα ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης, είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές που δεν σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια. Παραδείγματος χάρη,  μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα συμβατικά συστήματα ωρομέτρησης προσωπικού δίνοντας επιπλέον περισσότερες δυνατότητες. Επίσης, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αναβάθμιση του επιπέδου safety στους χώρους εργασίας καθώς με τη χρήση τους μπορεί να απαγορεύεται η πρόσβαση προσώπων σε επικίνδυνους χώρους για τους οποίους δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση.

  1. Ασύρματες υλοποιήσεις

Όπως και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητας έτσι και στον κλάδο των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης κάνουν δυναμική εμφάνιση οι ασύρματες λύσεις. Σε παλιά κτίρια ιστορικής αξίας, όπου οι επεμβάσεις είναι πολύ δύσκολες και συχνά αδύνατες, η χρήση μιας ασύρματης λύσης access control μπορεί να βοηθήσει αρκετά. Το ίδιο, μπορεί να συμβεί και σε γραφειακούς χώρους, όπου οι αλλαγές στην διαμόρφωση είναι αρκετά συχνές οπότε η χρήση ασύρματων συσκευών θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά. Πλέον, η επιλογή ασύρματων συστημάτων διασύνδεσης με την χρήση προτύπων Wi-Fi είναι πλέον τόσο ασφαλής όσο και οι ενσύρματες προτάσεις, κάτι το οποίο διευκολύνει τους εγκαταστάτες να τα προτείνουν στους πελάτες τους

  1. Φορητότητα/ NFC

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγκλισης του χώρου των access control με άλλους χώρους αποτελεί η τεχνολογία NFC (Near Field Communication). Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται κυρίως στα κινητά τηλέφωνα και επιτρέπει την επικοινωνία με άλλες συσκευές. Με την υιοθέτηση των λύσεων NFC οι χρήστες απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν μαζί τους κάποιο μέσο αναγνώρισης (κάρτα ή token) καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιούν την συσκευή του τηλεφώνου τους για αυτή την λειτουργία.

  1. Ενοποίηση με IT

Για όσους εργάζονται στον κλάδο του IT, η έννοια του access control είχε τουλάχιστον μέχρι σήμερα μια πολύ διαφορετική ερμηνεία σε σχέση με όσους εργάζονται στο χώρο της φυσικής ασφάλειας. Σήμερα όμως αυτοί οι δύο χώροι συγκλίνουν όπως είδαμε και προηγουμένως. Πλέον, η προστασία των δεδομένων και η προστασία των χώρων μπορεί να ενοποιηθεί και να αποτελέσει ένα ενιαίο αντικείμενο με την χρήση κοινών μέσων ταυτοποίησης. Αυτή η τάση, πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη και να ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων με ένα κοινό μέσο ταυτοποίησης που μπορεί να είναι είτε η κάρτα αναγνώρισης είτε κάποιο βιομετρικό στοιχείο.

  1. Προτυποποίηση

Η συμβατότητα αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα τόσο για τις κατασκευάστριες εταιρείες, όσο και για τους χρήστες. Για το λόγο αυτό και στον χώρο του access control γίνεται αναγκαία η εμφάνιση κοινών προτύπων. Το ίδιο άλλωστε γίνεται και σε όλο τον κλάδο των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας με πιο τρανταχτά παραδείγματα τα πρότυπα PSIA και ONVIF. Η χρήση ενιαίων προτύπων θα επιτρέψει στους χρήστες να επιλέγουν συσκευές και εξαρτήματα από διαφορετικές εταιρείες και θα δώσει την δυνατότητα στους εγκαταστάτες να αναπτύσσουν συστήματα που να ταιριάζουν επακριβώς στις απαιτήσεις της κάθε μεμονωμένης εφαρμογής.