Οι δυνατότητες που μας προσφέρουν πλέον τα τεχνολογικά εργαλεία είναι πολύ μεγάλες σε ότι αφορά την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων.

sf2

Το πιο εντυπωσιακό, είναι ότι πέρα από την σημαντική εξέλιξη αυτών των συστημάτων ως αυτόνομα εργαλεία, πλέον δίνεται η δυνατότητα να συνεργάζονται τα συστήματα μεταξύ τους αλλά και να επεξεργάζονται τα δεδομένα που λαμβάνουν πριν τα στείλουν στον τελικό χρήστη.

Φυσικά όταν συζητάμε για τεχνολογία και ασφαλείς πόλεις το πρώτο που έρχεται στο νου μας είναι τα συστήματα επιτήρησης ή CCTV όπως έχουν επικρατήσει να λέγονται παγκοσμίως. Ήδη από τις αρχές της προηγοήμενης δεκαετίας πολλοί μητροπολιτικοί δήμοι του Δυτικού Κόσμου έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά στην ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης video. Συχνά μάλιστα, αυτά τα έργα συνοδεύτηκαν από πολύ έντονες κριτικές σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικά δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας του ατόμου. Tο παραπάνω αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ήδη γίνεται και προφανώς θα συνεχίσει να γίνεται στο πλαίσιο των safe cities projects. Είναι όμως γεγονός ότι η επιτήρηση με μέτρο και μέσα στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι νόμοι μιας δημοκρατικής κοινωνίας, μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην πρόληψη όχι μόνο τρομοκρατικών ενεργειών, αλλά και ατυχημάτων. Ειδικά σήμερα, όπου τα συστήματα CCTV έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό με τις κάμερες High Definition και Ultra High Definition αλλά και με την χρήση μεθόδων video analytics. Ο συνδυασμός αυτών των δύο τεχνολογιών επιτρέπει την άντληση πολύτιμων πληροφοριών με μεγάλη ακρίβεια και παράλληλα το φιλτράρισμα ενός μεγάλου όγκου δεδομένων χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα. Ενώ και η εξέλιξη των καμερών που μπορούν να λειτουργήσουν με μεγάλη επιτυχία και σε δυσμενή περιβάλλοντα (σκοτάδι, καπνός σκόνη), πρόσθεσε άλλο ένα σημαντικό εργαλείο στην διάθεση όσων είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Επίσης η εγκατάσταση συστημάτων CCTV και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάτι το οποίο πλέον είναι εφικτό, συμβάλλει ακόμα περισσότερο προς την επίτευξη του στόχου των safe city projects.

Όμως δεν είναι μόνο η βελτίωση των συστημάτων CCTV που αναβαθμίζει τις δυνατότητες για την επίτευξη του τελικού σκοπού. Τεχνολογίες όπως η ανάπτυξη των IP δικτύων σε μεγάλες αποστάσεις με την χρήση ενσύρματων μέσων (οπτικές ίνες) ή και ασύρματων (δίκτυα 3G και 4G) είναι μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Πόσο μάλλον όταν τα CCTV συστήματα μπορούν πλέον να λειτουργούν σε IP περιβάλλοντα και μέσω αυτών των δικτύων να μεταδίδουν τις εικόνες που καταγράφουν σε οποιοδήποτε σταθμό εργασίας, είτε αυτός είναι σταθερός (κέντρο ελέγχου) είτε κινητός (αστυνομικό περίπολο, κλιμάκιο πυροσβεστικής, μονάδα πρώτων βοηθειών). Εδώ υπεισέρχεται η εμφάνιση ενός άλλου τεχνολογικού εργαλείου που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν αν όχι εντελώς άγνωστο, τουλάχιστον όχι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. Φυσικά αναφερόμαστε στην έλευση των έξυπνων συσκευών σε μορφή κινητών τηλεφώνων ή tablets. Ας αναλογιστούμε πόσο αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή δυνατότητα μιας ομάδας όταν πριν ήδη φτάσει στο σημείο του συμβάντος έχει εικόνες και βίντεο από το περιστατικό ή ακόμα και σχέδια κατόψεων από τον χώρο που θα επέμβει. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για μια προσθήκη που θα δώσει μια άλλη διάσταση στον τρόπο εργασίας του προσωπικού των σωμάτων άμεσης επέμβασης σε περιστατικά που συσχετίζονται με την ασφάλεια.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι σημαντικές εξελίξεις έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε όλα τα εργαλεία που σχετίζονται με τα διάφορα στάδια της άντλησης, διακίνησης και προβολής κρίσιμων πληροφοριών. Όμως το ερώτημα που προκύπτει είναι πως θα γίνεται η αποτελεσματικότερη επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων τόσο σε πραγματικό χρόνο (κατά την διάρκεια του περιστατικού) αλλά και σε μεταγενέστερο στάδιο κατά την διάρκεια της μετέπειτα διερεύνησης του συμβάντος και δημιουργίας διαδικασιών που θα αποτρέπουν την επανάληψη του. Αλλά και εδώ η τεχνολογία έχει την απάντηση της. Πρόκειται για τα συστήματα PSIM (έχουν γίνει εκτεταμένες αναφορές τα τελευταία τρία έτη σε προγενέστερα τεύχη του Security Manager). Το ακρωνύμιο των όρων προέρχεται από τις λέξεις Physical Security Information Management και όπως σωστά αντιλαμβάνεστε προέρχεται και αυτό από τον χώρο της πληροφορικής. Αποδίδοντας τον όρο στην ελληνική μπορούμε να τα ονομάσουμε Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης της Φυσικής Ασφάλειας. Τα λογισμικά που ανήκουν στην κατηγορία των PSIM επιτρέπουν στα τμήματα ασφαλείας να διαχειρίζονται την έκθεση των οργανισμών απέναντι στους διάφορους κινδύνους. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν ένα εργαλείο για την λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη ενός σχεδίου ασφαλείας μέσα σε έναν οργανισμό.

Εντούτοις, δεν αποτελούν απλώς ένα εργαλείο διαχείρισης συμβάντων όπως πολλοί έχουν την λανθασμένη εντύπωση, αλλά έχουν τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών και επεξεργασίας αυτών από όλους τους αισθητήρες των επιμέρους συστημάτων ασφαλείας και βάσει αυτών και με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων δημιουργούν σενάρια ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει τη βέλτιστη λύση που θα οδηγεί στην καλύτερη διαχείριση της συνολικής ασφάλειας του οργανισμού.. Αποτελούν δηλαδή ένα εργαλείο για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ασφάλειας.

To cloud computing και το ακόμα πιο πρόσφατο Big Data είναι δύο ακόμα τάσεις που αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό στην υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας. Ειδικά τα Big Data καθώς έχουν να κάνουν με πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων αλλά και μικρούς χρόνους επεξεργασίας αυτών  μπορούν να προσφέρουν πολλά στην βιομηχανία των συστημάτων ασφάλειας για εφαρμογές που έχουν να κάνουν με μεγάλα αστικά συγκροτήματα.